woensdag 3 september 2008

De Meelfabriek vanuit het Ankerpark en de kinderspeelplaats

De Meelfabriek in Leiden vanuit het Ankerpark

Op de voorgrond het anker. Volgens de overlevering is dit een anker van een schip dat hier voorheen graan kwam afleveren.

De Meelfabriek vanuit het Ankerpark aan de zijde van de Zijlsingel

Nu nog een zee aan rust in de stad. Maar hier moet de skyline voor Meelhattan verrijzen die vanaf een tekentafel ergens in Zwitserland is ontworpen voor een historische binnenstad.

Uitzicht op de Binnenoostsingel, het Looiersplein en de Waardgracht vanuit het Ankerpark

Buurtbewoners zijn niet onterecht bevreesd dat men hier straks absoluut niet meer prettig woont wanneer de bouwactiviteiten gaan losbarsten. Ze zijn bovendien van mening dat de gemeente geen rekening houdt met de mensen die in de oostelijke Binnenstad van Leiden wonen.

Een boze buurtbewoner zegt: "De bewoners van Onze Wijk zijn geen mensen die de barricades op gaan. Maar ze zouden dit geintje eens in Wassenaar, of Bloemendaal of Blaricum met de mensen uit moeten halen. Dan zijn alle rapen gaar."

dinsdag 19 augustus 2008

Ankerpark vanaf Oostbinnensingel Noord bereikbaar

Aantekening 20-08-2008: Een bewoonster van het Wevershof heeft gemeld dat sinds enige tijd het hek dat de toegang tot het Ankerpark vanaf het Looiersplein afsloot weer is verwijderd

De Meelfabriek vanaf de hoek Oostbinnensingel-Zuidsingel

Onderzoek heeft uitgewezen dat het Ankerpark vanaf de noordkant van de Oostbinnensingel wel toegankelijk is, terwijl het vanaf het Looiersplein via het bruggetje is afgesloten
Is er sprake van een "complot" tegen de bewoners van Nieuw Groenhoven?

Vanaf daar is het alleen toegankelijk via een bijzonder ellendig hekje, zodat mensen die zijn aangewezen op een rolstoel of een scootmobiel het park niet kunnen betreden
Hoe lang blijft de gemeente dit soort spelletjes nog met de mensen spelen?

dinsdag 15 juli 2008

Ontwikkeling Meelfabriek en Ankerpark begonnen

Ankerpark vanaf de Binnenoostsingel

Tot grote ontevredenheid en bezorgdheid van de wijkbewoners heeft de Raad van State vorig jaar beslist dat de Meelfabriek en het omliggende terrein volgens de bouwplannen op de schop kunnen.

Wijkbewoners zijn bezorgd en ongerust: "We wonen hier niet meer prettig. De gemeente Leiden houdt geen rekening met de bewoners van de stad. We krijgen een enorme overlast te verduren, voor mens en milieu," zijn de veelgehoorde klachten van wijkbewoners.

Door de uitvoering van de plannen met de Meelfabriek zijn er al activiteiten gestart in het Ankerpark, dat aan de voet ligt van de Meelfabriek. Het park is intussen voor het publiek afgesloten.

Bewoners vinden het verder "onbegrijpelijk" dat de gemeente het historische karakter van de prachtige singels aan gaat tasten door er flatgebouwen neer te zetten, terwijl het bestemmingsplan een groene gordel van singels is.

"Het lijkt China wel," zegt een verbolgen wijkbewoner. "Daar moet ook alles wijken voor nieuwbouw en wordt er geen rekening gehouden met de mensen. Het moet een vooruitgang wezen, maar niet elke vooruitgang is een verbetering van een situatie."

Reacties zijn van harte welkom op de ontwikkelingen.

woensdag 12 maart 2008

Informatieavond in de Pancrat over de inrichting rond de Meelfabriek

Onlangs vond er een bewonersbijeenkomst in het buurthuis de Pancrat plaats over het terrein rondom de Meelfabriek. Een wijkbewoner was daarbij aanwezig en heeft er een verslag over geschreven.
Bijeenkomst in Pancrat over Meelfabriek